1. Bendrosios nuostatos.
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (E. PERSPEKTYVA, UAB
  Įmonės kodas: 303134153/Adresas: Dvaro g. 34, Likiškėliai Alytaus r. LT 62442/Bankas: Swedbank/Atsiskaitomoji sąskaita: LT987300010137404806) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.aprangossezonas.lt susijusios nuostatos.
  1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje www.aprangossezonas.lt gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
  1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1. 2. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
  1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
  1.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina nesikeis, nebent Pirkėjas pateikė klaidingą užsakymą, pavyzdžiui prisitaikė studentišką 10% nuolaidą užsakymui, tačiau nepateikė studento pažymėjimo, kaip to reikalauja pasiūlymo sąlygos arba prisitaikė dvigubą nuolaidą užsakymui, nors akcijos/pasiūlymo sąlygose papildoma nuolaida nėra galima. Šiais atvejais laikoma, kad dėl pirkėjo arba informacinių sistemų techninės klaidos, buvo sudaryta klaidinga sutartis, kurią Pardavėjas turi teisę nutraukti, apie tai informuojamas Pirkėją. Nutraukus sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus, tačiau nėra atsakingas už kitus Pirkėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu.
  1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros būtų pateikiamos elektroniniu būdu skiltyje arba siunčiamos pirkėjo nurodytu el. paštu. Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Klientui pateiktoje sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
 2. Asmens duomenų apsauga.
  2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.aprangossezonas.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.
  2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
  2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
  2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.
 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.aprangossezonas.lt šių Taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu arba telefonu.
  3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.
  3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
  3.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.aprangossezonas.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.aprangossezonas.lt teikiamomis paslaugomis.
  4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
  5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  5.2. Sutartis laikoma įsigaliojusia, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu ar kitu sutartu būdu.
  5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos Eurais
  5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali naudojantis el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į internetinės parduotuvės www.aprangossezonas.lt nurodytas atsiskaitomąsias sąskaitas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos. Arba atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
  5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 1 d.d. nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
  5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 1 d.d. arba pervedus tik dalį pinigų, užsakymas yra atšaukiamas. Jei pinigai buvo pervesti internetinės parduotuvės www.aprangossezonas.lt nurodytas atsiskaitomąsias sąskaitas, 14 dienų bėgyje jie yra pervedami atgal pirkėjui.
  5.7. Klientui įsigijus dovanų kuponą ir jo per kupone numatytą terminą nepanaudojus, laikoma, kad kuponas yra panaudotas.
 6. Prekių pristatymas.
  6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
  6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  6.6. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo apie tai informuoti Pardavėją.
 7. Prekių kokybės, garantijos.
  7.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.aprangossezonas.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  7.2. Pardavėjas neatsako jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  7.3 Dydžių lantelėse pateikti prekių matmenys gali būti su 2 cm paklaida.
 8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
  8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2013 m. gruodžio 19 d. civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo istatymu nr. XII-700.
  8.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti pardavėjo nurodytu būdu, prieš tai privaloma pateikti prašymą e.paštu (konkretus atvejis derinamas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo).  Kokybiškų grąžinamų arba keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.
  8.3. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, būtinai informuodamas Pardavėją el. paštu aprangaurmu@gmail.com ir užpildydamas  bei atsiųsdamas e. paštu aprangaurmu@gmail.com prekių keitimo – grąžinimo formą nurodant grąžinimo priežastį ( pavyzdys).
  8.4. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šalys susitaria, kad prekės pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti prekę, nebus laikomi esminiais išvaizdos pakeitimais.
  8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. ir 8.4. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
  8.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių (ši sąlyga galioja tik  8.6 punktui) Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kaina už pristatymą.
  8.8. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma.
  8.9. Prekės pirktos akcijos metu yra negrąžinamos standartine kaina.
  8.10. Jei prirkinių krepšelis perkant buvo daugiau nei 70 eur ir buvo taikyta siuntimo nuolaida, tai grąžinant dalį prekių, jei buvęs pirkinių krepšelis dėl to susidaro mažesnis nei 70 eur, tuomet siuntimo nuolaida yra panaikinama.
  8.11. Apatinis trikotažas, kojinės, pėdkelnės, tamprės ir tamprių tipo šortai bei kapriai, dėvėtos, pakitusios išvaizdos matuojantis prekės, supurvintos aprangos prekės, prekės dėl matavimosi įgavusios pašalinius kvapus, yra negrąžinamos ir nekeičiamos.
  8.12. Klientas sutinka, kad atsiskaitydamas grynaisiais pinigiais prekių pristatymo metu ir nusprendęs grąžinti prekę, pinigiai jam bus grąžinti į nurodytą banko sąskaitą.
 9. Rinkodara ir informacija.
  9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.aprangossezonas.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
  9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
  9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Apie mus” nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
 10. Baigiamosios nuostatos.
  10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Pirkinių krepšelis
Scroll to Top